La ràbia

Fotografia

Autoretrat en un B/N virat resultat de la superposició de diferents exposicions fotogràfiques.

Projecte personal / 2014.