Formigons Tenes

Web

Creació, juntament amb l’informàtic Jordi Vera, del nou web de l'empresa Formigons Tenes SL: formigonstenes.cat.

Imatges grans, animacions i contingut dinàmic per a un web "one page" amb un panell de control autoadministrable i amb un disseny totalment adaptatiu.

Client: Formigons Tenes SL / 2017.

Formigons Tenes