Cafeteria l'Espress

Gràfic

Disseny de les noves cartes de la Cafeteria l'Espress i redibuixat vectorial de l'antic logotip de l'establiment.

Client: Cafeteria l'Express / 2015.

Cafeteria l'Espress

Cafeteria l'Espress