Llibret i reportatges fotogràfics per a l'hotel Bernat II

Gràfic / Fotografia

Creació del llibret de presentació pel 2017 de l'hotel Bernat II de Calella.

A banda d'altres feines de disseny gràfic, també he realitzat per a ells diversos reportatges fotogràfics de les seves instal·lacions, serveis i oferta gastronòmica.

Client: Hotel Bernat II / 2013 - actualitat.

Llibret presentació hotel Bernat II

Llibret presentació hotel Bernat II

Llibret presentació hotel Bernat II

Reportatges forogràfics hotel Bernat II